Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG TH TÂN NHỰT 6

Hiệu trưởng

Dương Quang Anh Vũ
Dương Quang Anh Vũ

Ngày sinh: 11/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Hải
Nguyễn Thị Ngọc Hải

Ngày sinh: 21/2/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều

Ngày sinh: 25/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Trường Tiểu học Tân Nhựt 6

Điện thoại: (08) 37600109

Email: c1tannhut6.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn

Địa chỉ: E3/56A, ấp 6 Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Website:  http://thtannhut6.hcm.edu.vn